Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlenme gibi boşanma da medeni hayatın getirdiği kurumlardan biridir. Ellerine boşanma kararını alan kişiler genellikle diğer eş üzerine kayıtlı olan “Mallar ne olacak?” şeklinde düşünceye girmektedir. Kayseri ili son yıllarda Boşanma Mal Rejimi davalarının yoğunlukla açıldığı illerden biridir. Genellikle boşanma kararı kesinleştikten sonra açılan mal paylaşım davaları oldukça teknik davalar olup nitelikli bir hukuki bilgi gerektirmektedir. Bu yazımızda sizlere genellikle boşanma kararı kesinleştikten sonra açılan “Değer Artış Payı Davası”ndan bahsedeceğiz.

Değer Artış Payı Davası

Bu davanın hukuki dayanağını; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 227. maddesi oluşturmaktadır. Davacı bu davada; davalının mülkiyetinde bulunan bir malın edinilmesi, iyileştirmesi veya korunmasında hiç yada uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunduğunu ileri sürerek “katkıya dayalı” para alacağı talebinde bulunmaktadır.

Değer artış payı davasında da katkı payı alacağı davasında olduğu gibi öncelikle davacının katkısının kanıtlanması ve daha sonra katkı oranının bulunması gerekir. Kavramların benzerliği sebebi ile uygulamada her iki davanın zaman zaman birbiri ile karıştırıldığı gözlenmektedir. Bahse konu iki dava arasındaki önemli farklar şunlardır:

1-) ”Katkı payı alacağı” davasında katkıda bulunulduğu iddia edilen mala katkıda bulunulduğu ileri sürülen tarih 01. 01. 2002 tarihinden önce olduğu halde “değer artış payı alacağı” davasına konu malın edinildiği, katkı yapıldığı ileri sürülen tarih 01. 01. 2002 tarihinden sonradır.

2-) Katkı payı alacağı davasında; katkı payı alacağı miktar olarak belirlenirken; katkı oranı ile malın dava tarihindeki sürüm değeri çarpılır. Değer artış payı alacağı davasında ise katkı oranı ile malın tasfiye tarihindeki (karara en yakın tarih) sürüm değeri çarpılmak sureti ile değer artış payı alacağı miktar olarak belirlenecektir.

3-) Değer artış payı davasında; katkıda bulunulan malda bir değer kaybı oldu ise (deprem ve benzeri nedenlerle) katkının başlangıçtaki değeri esas alınacaktır. Katkıda bulunulan mal, daha önce elden çıkartıldı ise; davacının alacağı hakim tarafından hakkaniyete uygun olarak belirlenecektir (TMK madde 227).

Bu davada görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”, yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Örneğin; davalı eş Kayseri’de ikamet ediyorsa yetkili ve görevli mahkeme Kayseri Aile Mahkemesi’dir.

Bu Alanda Verdiğimiz Hizmetler:

  • Mal Rejimi Sözleşmeleri Hazırlanması

  • Mal Paylaşım Davası

  • Katılma Alacağı Davası

  • Değer Artış Payı Alacağı Davası

  • Mal Ayrılığına Geçiş Davası

  • Mal Ayrılığı Rejiminden Doğan Katkı Payı Alacağı Davası

  • Miras Sebebiyle Mal Rejiminden Doğan Alacak Davası

Etiketler: Kayseri Boşanma, Mal Rejimi Davaları, Katkı Payı Alacağı Davası, Avukatı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir