Miras Hukuku – Miras Avukatı

Kayseri Miras Davası

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, ölenin malvarlığının ne olacağını düzenleyen kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise miras hukuku, ölüm ile belirli kişilerin edindiği hakları ifade etmektedir. Miras, ölen kişinin geride bıraktığı malvarlığıdır. Hukuk tekniğindeki karşılığı terekedir. Ölen kişinin sağlığında sahip olduğu malvarlığı ölümü ile tereke (miras) adını alır. Miras, aynı zamanda terekenin mirasçılara geçişini anlatmak için de kullanılır. Muris, müteveffa, mirasbırakan, ölümü ile malvarlığı mirasçılara geçen kişiyi ifade eder. Varis kavramı ise ise ölenin mirasçsını ifade eder. Ölüme bağlı tasarruf vasiyetname ve miras sözleşmesini kapsayan bir üst kavramdır. Ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümünden sonra geçerli olmasını arzu ettiği hükümlerdir. Miras avukatı ise miras hukuk ve miras davaları konusunda uzmanlaşan avukatlardır.

Mirasçılar yasal ya da atanmış mirasçı olabilir. Yasal mirasçılar mirasçılık sıfatını mirasbırakanın iradesinden değil doğrudan kanundan kazanırlar. Yasal mirasçıların bir kısmı saklı pay sahibi mirasçı olarak kabul edilir. Saklı paylı mirasçıların sahip oldukları yasal miras payının tamamına veya bir kısmına dokunulamaz. Mirasbırakanın saklı pay üzerinde tasarruf etmesi halinde saklı pay sahibi mirasçı tenkis davası açarak saklı payını geri alır.  Saklı pay oranları mirasçılara göre Türk Medeni Kanunu’nda farklı farklı düzenlemiştir.

Miras Hukuku’nda sıklıkla karşılaşılan davalar veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın taksimi ve ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasıdır. Vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali davası, tereke davaları, tenkis davaları, mirasın reddi davası, ve miras sebebiyle istihkak davası da mirasla ilgili sıklıkla açılan davalardandır. 

Ölüm sonrası murisin malvarlığının (tereke) mirasçılar arasında en adil şekilde ve sorunsuz olarak paylaştırılması konusunda ülkemizde sıklıkla uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Vefattan sonra mirasçılar arasında diğerlerinden farklı düşünen bir veya birkaç kişi genellikle bulunmaktadır. Zaten karışık olan konunun bu hale gelmesi ile çözümlenemeyen meselelerin çözüme kavuşturulması için genellikle bir miras avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Murisin, malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapmaması, vasiyetname düzenlenmemesi,  medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, veraset ve intikal vergileri, vefat etmiş murisler, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

Bu Alanda Verdiğimiz Hizmetler:

 • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alınması

 • Vasiyetname, Miras sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hazırlanması

 • Miras Ortaklığının Giderilmesi (İzale-i Şuyu)

 • Mirasın Taksimi (Paylaşılması)

 • Ölüme Bağlı Tasarrufların (Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi) İptali

 • Tenkis Davaları

 • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları

 • Terekenin(Malvarlığının) Tespiti ve Yönetilmesi

 • Mirasın Reddi Davaları

 • Mirastan Çıkarma ve Mirastan Yoksun Bırakma Davaları

 • İştirak Halinde(Elbirliği) Mülkiyetin Müşterek(Paylı) Mülkiyete Dönüştürülmesi

Kayseri Miras Avukatı

Miras hukuku konusunda bir hukuki uyuşmazlığınız varsa en iyi çözüm için konuyu bir miras avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Miras Hukuku, ofisimizin ağırlıklı çalışma alanlarından olup avukatlarımız miras davalarına ilişkin olarak yıllardır edindikleri tecrübe ile Kayseri başta olmak üzere tüm Türkiye’de müvekkillerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Miras hukukuna ilişkin sorularınızı bize sitemizin “İLETİŞİM” menüsünde bulunan formu kullanarak ya da aşağıdaki “AVUKATA SOR” linklerinden iletebilirsiniz.

Etiketler: Kayseri Miras Avukatı,  Miras Davası, Veraset İlamı, Miras Davalarına Bakan Avukat

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir