Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız

Devremülk Sözleşmesinden Cayma

Birçok devremülk firması, vatandaşları telefonla arayarak ve ücretsiz servisler tahsis ederek devremülk tanıtım ve satışı için geziler düzenlenmektedir. Vatandaşlarımız o anda cazip gelen tekliflerle ve bir umutla satın aldıkları devre mülk ve devre tatillerden çeşitli nedenlerle pişman olmakta ve “devremülk sözleşmesinin feshini / iptalini isteyebilmektedirler. Çoğu “Devremülk için ödediğim parayı geri alabilir miyim?” sorusunun cevabını aramakta ve çareyi devremülk avukatı ile hukuki süreç başlatmakta bulmaktadırlar. Böyle durumlarda özellikle firmalardan satın alınan devre mülk / devre tatil sözleşmelerinde alıcılar 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma / iptal / fesih hakkına sahip olsa da çoğu zaman vatandaş mağdur edilmekte ve taraflar arasında çok çeşitli hukuki ihtilaflar çıkabilmektedir. Bu yazıda da devre mülk / devre tatil satın alanların sözleşmeyi feshetme / iptal etme hakları incelenecektir.

Alıcı Tüketici İken Devremülk Sözleşmesinin Feshi / İptali

Devremülk / devre tatil satın alan kişiler herhangi bir ticari veya mesleki amaca sahip olmaksızın bireysel kullanım amacıyla bu işlemi gerçekleştiriyorlarsa ve satıcı da ticari bir amaca sahipse bu kişiler mevzuatımızca tüketici sayılmaktadır. Bu doğrultuda şahsî kullanım için bir firmadan devre mülk satın almak tüketici işlemi sayılacakken şahsi kullanım amacı olsa bile başka bir kullanıcıdan devre mülk satın almak tüketici işlemi sayılmamaktadır.

Eğer devre mülk / devre tatil satın alan kişi tüketici ise; sözleşmenin imzalanmasından sonra herhangi bir sebep göstermeksizin 14 gün içinde sözleşmeden dönme / cayma hakkını kullanabilecektir. Böyle durumlarda satıcı aldığı tüm meblağı cayma / dönme bildirimi kendisine ulaştıktan sonraki 14 gün içinde tüketiciye iade edecek ve tüketiciden ilave herhangi bir ücret talep edemeyecektir. Eğer tüketiciden alınmış çek, senet vb. belgeler varsa bunlar da aynı kapsamda tüketiciye iade edilmek zorundadır. Ayrıca daha önce sunulan bir hizmet gerekçe gösterilerek tüketiciden herhangi bir bedel de talep edilemeyecektir.

Satıcı, devre mülk / devre tatil sözleşmesinin kurulduğu esnada bir cayma formu oluşturmak ve bunu tüketiciye iletmek zorundadır. Tüketici, cayma hakkını kullanırken bu formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilecektir. Alıcı eğer devre tatil satın alınmışsa cayma bildiriminin yazılı olarak satıcıya iletilmesi yeterli olacaktır. Devre mülk satın alındığı durumlarda ise cayma bildiriminin noterlik aracılığıyla iletilmesi gerekecektir. Eğer devre mülk sözleşmelerinde noter dışındaki bir yolla cayma hakkı kullanılmak istenirse bu talep kabul görmeyecektir. Cayma bildirimini gönderirken mutlaka bir Avukat aracılığı ile göndermeniz geri dönüşü olmayan hak kayıplarına uğramamanız açısından önemlidir.

14 Günlük Cayma Süresini Kaçıran Tüketici Ne Yapmalıdır?

Devre mülk / devre tatil sözleşmeleri kurulurken satıcı;

  • Sözleşmenin kurulmasından en az 1 gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formu vermemişse,

  • "Ön bilgilendirme formu" kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları sağlamıyorsa,

  • "Devre Mülk / Devre Tatil Sözleşmesi" kanun ve yönetmelikte belirtilen şartları sağlamıyorsa,

  • "Devre Mülk / Devre Tatil Sözleşmesi" imzalandığı sırada tüketiciye "Cayma Formu "vermemişse,

tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süre ile bağlı olmayacaktır. Böyle durumlarda tüketici; satıcının yukarıda sayılan yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonraki 14 gün içinde ve en geç sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki 1 yıl 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilecektir.

Ayrıca, eğer satılan devre mülk ayıplı ise tüketici(alıcı) yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın sözleşmeyi feshedilebilecek olup 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan diğer haklarını da kullanabilecektir.

Devre Mülk / Devre Tatil Kredi İle Alındıysa Ne Olacaktır?

Normal şartlar altında bankadan çekilen bir kredinin borçlusu o borcu ödemekle yükümlüdür. Devremülk satın alan kişi sözleşmeden caymış olsa dahi bankaya karşı borçlu kendisi olduğundan kredi borcunu da kendisinin kapatması gerekecektir. Ancak eğer devre mülk / devre tatil için tüketici tarafından ödenecek bedele ilişkin satıcı ile kredi kuruluşu (banka vb.) arasından bir anlaşma varsa, bu durumda bağlı kredi sözleşmesinden söz edilir. Bağlı kredinin bulunduğu durumlarda ise tüketici sözleşmeden caydığını / döndüğünü kredi veren bankaya da iletirse; herhangi bir cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesi de sona erer. Böyle durumlarda tüketici, bankaya yapmış olduğu ödemelerin de kendisine iadesini isteyebilmektedir. Devremülk konusunda tecrübeli avukatlar bu tüm bu hususları dikkate alarak tüketicinin bütün haklarını gözetmektedirler.

Ön Ödemeli Satışlarda Uygulama Nasıl Olacaktır?

Yukarıda da belirtildiği üzere normal şartlarda cayma hakkını kullanan bir tüketici herhangi bir tazminat ödemekle mükellef değildir. Ancak ilgili hizmet teslim alınmadan önce taksitli / peşin ödeme yapıldığı durumlarda bir “ön ödemeli sözleşmenin” var olduğu kabul edilecek ve satıcının sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödemesi gündeme gelecektir. Ayrıca satıcı, iade etmesi gereken meblağı ve çek-senet vb. belgeleri 90 gün içerisinde iade edebilecektir. Ancak tüketicinin cayma hakkına 14 gün değil devir / teslim tarihine kadar sahip olduğunu da vurgulamak gerekecektir.

Bu Alanda Verdiğimiz Hizmetler:

  • Devremülk Sözleşmeleri Hazırlanması

  • Devretatil Sözleşmeleri Hazırlanması

  • Devremülk Sözleşmesinin Feshi

  • Devremülk Davaları

  • Devremülk Bedelinin Firmalardan Hukuki Olarak Tahsili

  • Noter Kanalı İle İhbarnâme Gönderimi

Devremülk sözleşmesinin feshine / iptaline ilişkin detaylı bilgi ve sorularınız için sitemizin iletişim kısmından ya da sayfanın altındaki iletişim menüsünden her zaman tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler: Kayseri Devremülk Avukatı, Devremülk Davaları, Devremülk Sözleşmesinden Cayma, Devremülk Avukatı.