Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlenme gibi boşanma da medeni hayatın getirdiği kurumlardan biridir. Ellerine boşanma kararını alan kişiler genellikle diğer eş üzerine kayıtlı olan “Mallar ne olacak?” şeklinde düşünceye girmektedir. Kayseri, Boşanma Mal Rejimi davalarının yoğunlukla açıldığı illerden biridir. Genellikle boşanma kararı kesinleştikten sonra açılan mal paylaşım davaları oldukça teknik davalar olup nitelikli bir hukuki bilgi gerektirmektedir. Bu yazımızda sizlere genellikle boşanma kararı kesinleştikten sonra açılan “Artık Değere Katılma Alacağı Davası”ndan bahsedeceğiz.

Artık Değere Katılma Alacağı Davası

Vatandaşlarımız tarafından meslektaşlarımıza sıklıkla sorulan sorulardan olan “Eşimin üzerine kayıtlı ev, arsa ve arabanın yarısı benim mi?” sorusunun cevabını içeren bu konuda bahsedeceğimiz davanın hukuksal dayanağını 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun edinilmiş mallara katılma rejimi düzenleyen maddeleri(madde 218-241), özellikle de 231-236. maddeleri ve Yargıtay kararları oluşturmaktadır. Artık değere katılma alacağı davası, mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş veya mal rejimi sözleşmesi yapmadıkları için kanun uyarınca bu rejimi seçtikleri kabul edilen eşlerin veya onların yasal mirasçılarının mal rejimi sona erdiğinde birbirlerinden talep edebilecekleri kişisel hakka dayalı bir davadır. “Artık Değere Katılma Alacağı” davası aynı zamanda para alacağına yönelik olan ve boşanmadan sonra açılan bir  mal paylaşım davasıdır.

Diğer Mal Paylaşım Davalarından Farkı

“Artık Değere Katılma Alacağı” davasını “Katkı Payı Alacağı” davası ve “Değer Artış Payı Alacağı” davasından ayıran en önemli özellik; taraflardan birinin diğerine ait bir mala yada malvarlığına katkıda bulunduğunu kanıtlama yükü altında bulunmamasıdır. Yasa koyucu bu mal rejiminde eşlere sahip oldukları bazı mallarla (TMK madde 219) ilgili karşılıklı olarak kişisel hakka dayalı para alacağını ileri sürme hakkı tanımıştır. Bunun için somut bir katkının kanıtlanması gerekmemektedir. Mal rejimi sona erdiğinde; eşlerden her biri veya mirasçıları diğer eş veya onun mirasçılarından davalıya ait “artık değer”in (TMK madde 231) kural olarak yarısını “Artık Değere Katılma Alacağı” olarak isteyebilirler. TMK 231. maddede artık değerin nasıl hesaplanacağı, 219.maddede ise hangi malları edinilmiş mallar olduğu açıklanmıştır. Bu davada görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”, yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Örneğin; davalı eş Kayseri’de ikamet ediyorsa yetkili ve görevli mahkeme Kayseri Aile Mahkemesi’dir.

Kanunumuz, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler(örneğin emekli ikramiyesi gibi) ile, çalışma gücünün kaybı nedeni ile ödenen tazminatları “edinilmiş mallar” arasında saymıştır(TMK madde 219). Fakat bunların tamamının edinilmiş mal olmadığı, bir kısmının kişisel mal olduğu ve bu ayırma işleminin nasıl yapılacağı 228. maddede açıklanmıştır. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir(TMK madde 222/3). Bu davada iddia, savunma ve toplanan delillerle yapılan yargılama aşamaları aşağıdaki şekildedir.

 • 1

  Mal rejiminin sona erdiği tarihte mevcut olan davalıya ait edinilmiş mallar bulunması

 • 2

  Mevcut ise (ileri sürülüp ispatlanır ise) “eklenecek değerler” (TMK madde 229) bulunup bunların değerleri edinilmiş mallara eklenmesi

  2

 • 3

  Mevcut ise (ileri sürülmüş ve ispatlanmış ise) “denkleştirme” işlemi (TMK madde 230) yapılarak edinilmiş mal hesabına dahil edilmesi

 • 4

  Davalı eşe ait bulunan edinilmiş malların toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkartıldıktan sonra kalan miktarın (artık değerin) bulunması

  4

Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait ‘’artık değer‘’in yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hakkaniyete uygun olarak azaltabilecek veya kaldırabilecektir (TMK madde 236/2).

Bu Alanda Verdiğimiz Hukuki Hizmetler:

 • Mal Rejimi Sözleşmeleri Hazırlanması

 • Mal Paylaşım Davası

 • Katılma Alacağı Davası

 • Değer Artış Payı Alacağı Davası

 • Mal Ayrılığına Geçiş Davası

 • Mal Ayrılığı Rejiminden Doğan Katkı Payı Alacağı Davası

 • Miras Sebebiyle Mal Rejiminden Doğan Alacak Davası

Etiketler: Kayseri Boşanma, Mal Rejimi Davaları, Artık Değere Katılma Alacağı Davası, Mal Paylaşım Davası Avukatı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir